Το γραφεο προσφρει υπηρεσες τσο στον μελετητικ τομα σο και στον κατασκευαστικ. Η πολυετς περα μας στον σχεδιασμ και κατασκευ επαγγελματικν χρων και κατοικιν μας δνει την δυναττητα της εξειδκευσης στις κατασκευς.
Η εξειδκευσ μας στην Α
ρχιτεκτονικ φωτογρφιση κτηρων, καταστημτων, εππλων και αντικειμνων εναι υψηλο επιπδου.

 
Επιγραμματικ αναλαμβνουμε: 
 

+ Αρχιτεκτονικ μελτη, σχεδιασμς και κατασκευ Κατοικιν

+ Αρχιτεκτονικ μελτη, σχεδιασμς και κατασκευ εσωτερικν χρων κατοικιν  

+ Αρχιτεκτονικ μελτη, σχεδιασμς και κατασκευ εξωτερικν χρων κατοικιν

+ Αρχιτεκτονικ μελτη, σχεδιασμς και κατασκευ επαγγελματικν κτηρων

+ Αρχιτεκτονικ φωτογρφιση κατοικιν και επαγκελματικν κτηρων

+ Ανακαινσεις επαγγελματικν χρων ( καταστματα – γραφεα )

+ Μελτη , σχεδιασμς και κατασκευ εππλων

+ Στατικ μελτη κτηρων

+ Αποτυπσεις κτηρων

+ Εκδοση οικοδομικν αδειν

+ Τοπογραφικ διαγρμματα

 
Ο τρπος συνεργασας μας με τον χρστη εναι η καθ’ ολοκλρου ανληψη του ργου απ το γραφεο με την μορφ  ‘πακτου‘  χωρς αυτ να αποκλεει κποια  λλης μορφς συνεργασα. 
 
Προτιμομε αυτο του εδους την συνεργασα τσο για λγους συνοχς των εμπλεκομνων συνεργεων στο ργο σο και για τον πιο αποτελεσματικ λεγχο της ποιτητας της κατασκευς.
 
 


Newsletter

ok


. : 210 - 8224840