Αρχιτεκτονικό γραφείο

Στελέχη - Συνεργάτες

 
Ιδρυτικά Μέλη
 
Γιάννης Ορφανός                       Αρχιτέκτονας Μηχανικός
                                                  Αρχιτεκτονική σχολή Πανεπιστημίου Φλωρεντίας
                                                  Έτος κτήσεως πτυχίου 1984
 
 
 
Ελένη Αλέξη – Τσινάρη              Αρχιτέκτονας Μηχανικός
                                                  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
                                                  Έτος κτήσεως πτυχίου 1977
 
Συνεργάτες
 

Γιάννης Γιαννέλος                     Αρχιτεκτονική Φωτογραφία (Εφέ) - Ειδικές Κατασκευές

 
Δημήτρης Κανταρτζής               Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός
                                                 Πολυτεχνική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
                                                 Έτος κτήσεως πτυχίου 1979
 
 
Κυριακή Χατζοπούλου              Πολιτικός Μηχανικός
                                                 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
                                                 Έτος κτήσεως πτυχίου 1991
 
 
 
 


Νέα

Newsletter

ok


Τηλ. επικοινωνίας : 210 - 8224840